We Can Do It!

Žene, rad u pomorskom sektoru i poslijeratno vrijeme u sjevero-istočnom Jadranu

četiri narativne staze 1 2 3 4

Zone A Way of Life

Posao i svakodnevni život za vrijeme Savezničke vojne vlade (AMG)

Pročitajte sve

Undine

Uloga žena u pomorskim zajednicama sjevero-istočnog Jadrana

Pročitajte sve

Žene na pučini

Kapitalizam, rad i plovidba

Pročitajte sve

Lučke žene

Luke, veze, karijere i životne putanje

Pročitajte sve

Intersekcionalni projekt

Participacija žena na tržištu rada u pomorskom sektoru poslije Prvog i Drugog svjetskog rata u sjevero-istočnom Jadranu