Projekt “WeCanIt”

O čemu se radi

Website www.wecanit.eu predstavlja dio projekta  MSCA-IF 2019 “We Can Do It! Women’s labour market participation in the maritime sector in the Upper Adriatic after the World Wars in an intersectional perspective”- “Mi to možemo! Participacija žena na tržištu rada u pomorskom sektoru na teritoriju Sjevernog Jadrana poslije Prvog i Drugog svjetskog rata iz među-sektorske perspektive (akronim: WeCanIt; grant agreement no. 894257) usmjeren na javnu povijest.

Ciljevi i metode

Glavni cilj projekta “WeCanIt” je kvantitativno i kvalitativno proučavanje participacije žena na tržištu rada u pomorskom sektoru posle dva svjetska rata u XX stoljeću na području sjevero-istočnog Jadrana.

Odabran je među-sektorski pristup i istraživanje je fokusirano kako na proučavanje lučkih gradova Trst (Italija) i Rijeka (Hrvatska), tako i na proučavanje čitave jedne galaksije priobalnih mjesta smještenih dužinom pojasa na jadranskoj obali koji danas prolazi kroz tri države: Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.   

Kontekst

Kad se radi o povijesnom istraživanju, sjevero-istočni Jadran je jedan kompleksan i mutirajući teritorij. Njegovi gradovi-luke, na prvom mjestu Trst, raskršća su važnih puteva, ali u isto vrijeme i poprišta brojnih važnih povijesnih dogadjaja.  

Medjutim, Trst sam sebi nije dovoljan. Kao i svi drugi veliki gradovi-luke, on se hrani kako iz saobraćajnih trasa koje kroz njega prolaze, tako i iz teritorija koji ga okružuje. U tom smislu, regionalna dimenzija je ovdje od velike važnosti. Zato se mora naglasiti da sjevero-istočni Jadran nisu samo gradovi-luke Trst i Rijeka, a u isto vrijeme na ova dva grada se ne može gledati kao na jedine predstavnike cijelog sjevero-istočnog Jadrana.

Misija

Misija website-a www.wecanit.eu je dvojaka. S jedne strane, njegov cilj je saopćiti rezultate projekta  “WeCanIt” što je moguće široj javnosti, a s druge rasprostraniti gore opisani metod istraživanja i analize. Ukratko rečeno, njegov glavni i osnovni cilj je naglasiti višestranu i multi-dimenzionalnu prirodu ženske participacije u radnim i poduzetničkim aktivnostima pomorskog sektora u sjevero-istočnom Jadranu u suvremenom dobu.

Medjutim, kao što je u sjevero-istočnom Jadranu pomorski radnički sektor uključivao i žene, tako s druge strane pomorska industrija nije značila samo biznis koji su vodile velike pomorske tvrtke sa sjedištima u gradovima-lukama. Nju je činilo i ono što bi se moglo nazvati “provincijskim pomorskim kapitalizmom”, u čemu su žene igrale veliku i važnu ulogu kao i ne i manje važne sve radne i poduzetničke aktivnosti u svezi s pecanjem u priobalnim mjestima ovog teritorija.  

Struktura

Što se tiče narative, website www.wecanit.eu je podijeljen na tri dijela:

  • Zona A Način života
  • Undine- vodene vile
  • Žene na pučini

Tri narativna dijela se mogu mijenjati, tj. sva tri mogu biti obogaćena novim panelima.

Ovim trima tematskim skupinama odgovaraju tri korpusa podataka skupljenih tokom procesa istraživanja u okviru projekta “WeCanIt” i predatih u Arhivu podataka društvenih nauka Sveučilišta u Ljubljani  (Social Science Data Archives (ADP).

Erica Mezzoli
WeCanIt – University of Ljubljana