1 Zone A Way of Life

Posao i svakodnevni život za vrijeme Savezničke vojne vlade (AMG)

Od kolovoza 1945. do listopada 1954. godine teritoriji Sjevero-istočnog Jadrana bili su pod upravom tranzicionih vojnih vlada: Zona A bila je pod Savezničkom vojnom vladom (Allied Military Government – AMG), a Zona B pod Vojnom upravom Jugoslavenske armije (VUJA).

U Zoni A prve dvije godine posljeratne tranzicije bile su posebice teške: siromaštvo i nezaposlenost bile su dvije stavke u agendi Englesko-američke vlade kojima je posvećeno najviše pažnje.  

U Trstu je stanovništvo odjednom bilo katapultirano u jednu svakodnevicu prepunu paradoksa i kontrasta. Društvo iznureno ratom i ekonomija koju je trebalo izgraditi iznova, bili su pozadina teške svakodnevice s čije suprotne strane se nalazio američki stil života (tzv. American way of life) kojim su živjeli engleski i američki službenici, ali koji su propagirali i štampa, filmski žurnali i uglačani časopisi.  

1.1 Vojne vlade u kratkim crtama

Pročitajte sve

1.2 Zona A bez posla

Pročitajte sve

1.3 Podjela hrane stanovništvu i ulov ribe

Pročitajte sve

1.4 Američki način života izmedju stvarnosti i sna

Pročitajte sve