1.1 Vojne vlade u kratkim crtama

Home Zone A Way of Life Vojne vlade u kratkim crtama

Institucije u periodu poslije Drugog svjetskog rata

Dana 9. kolovoza 1945. godine teritorij Venecija Djulija (Venezia Giulia) podijeljen je izmedju dvije vojne okupacije: Zona A koja je stavljena pod englesko-američku kontrolu i zona B koja je bila pod jugoslavenskom kontrolom. Par dana poslije (12. kolovoza) u zoni A formirana je Saveznička vojna vlada (Allied Military Government – AMG) “Venezia Giulia”, čija je teritorija podijeljena na 3 zone: zona Trst, zona Goricija i enklava Pula. 

U skladu s propisima Mirovnog sporazuma iz Pariza, 15. rujna 1947. osnovan je Slobodni teritorij Trst (Free Territory of Trieste – FTT), koji je takodjer bio podijeljen na dvije zone, Zona A i Zona B.  Zona A, koja je obuhvaćala samo provinciju Trst, ostala je pod  upravom englesko-američke vojne vlade, a zona B je bila pod kontrolom  Vojne uprave Jugoslavenske armije (VUJA).  Administrativna i vojna uprava SAD-a i Velike Britanije ostala je na snazi sve do 26. listopada 1954. Dan poslije, u skladu s Londonskim sporazumom (London Memorandum) potpisanim 5. listopada 1954. godine, zona A je definitivno pripala Italiji. Slobodni teritorij Trst (FTT) je ukinut potpisivanjem sporazuma u Ozimu (Osimo) 1975. godine.  

Erica Mezzoli
WeCanIt – University of Ljubljana

1.1.a

Počinjući od kraja

Video 1.1.a – Skoro deset godina poslije ukidanja Zone A, izgleda da se Britanci tog perioda sjećaju kao jednog dugačkog odmora u Sredozemlju. Stvarnost je ipak bila puno kompleksnija.

1.1.b

Saveznička vojna vlada (AMG-“Venezia Giulia”): direktna uprava i ravnoteža moći

Od samog starta, Saveznici su u zoni A uspostavili svoju upravu zasnovanu na principu direktne uprave (direct rule). Drugim riječima, englesko-američka vojna uprava je preuzela na sebe sve moći. 1947. godine Trst i Zona A predstavljali su jedan od glavnih teritorija “obuzdavanja” (containment) u skladu s američkom politikom suprotstavljanja širenju Sovjetskog Saveza u Europi.

arrivo truppe alleate 1945
Fig. 1.1.b.1 – – Trst, doček savezničkih vojnih trupa 12. lipnja 1945. na trgu Jedinstva Italije (Piazza Unità d’Italia) .
(Fototeca CMSA, Trieste – Archivio Comunale, inv. F175702)
Sbarco truppe alleate dopoguerra trieste
Fig. 1.1.b.2 – Jedna obična smjena američkih trupa.
(Archivio Vitrotti)

1.1.c

Popis stanovništva

Grafico 1.1.c – Broj stanovnika na teritoriju Zone A pod savezničkom vladom AMG-“Venezia Giulia” (područja Trsta, Goricije i Pule) na dan 31. prosinca 1946.
(Erica Mezzoli, Labour Data for the Zone A-AMG Venezia
Giulia and the Zone A-Free Territory of Trieste, 1945-1955 –
forthcoming dataset)

1.1.d

Zona A-TLT: “momčadi”

U lipnju 1945.godine teritorij Venecija Djulija podijeljen je na Zonu A i Zonu B. U skladu s propisima mirovnog sporazuma, 1947.godine savezničke trupe su podijeljene na jedinice TrUST i BETFOR. Njihov zadatak bio je očuvanje javnog reda i mira i u tome im je pomagala Civilna policija

partita di calcio zona a e zona b trieste dopoguerra
Fig. 1.1.d.1 – Nogometna utakmica izmedju momčadi Zona B i Zona A, Kopar, ožujka 1949.
(NŠK, Magajna, 1949_811-9)
baseball Giants Bentegodi a Opicina (Trieste) nel 1952
Fig. 1.1.d.2 – Jedinica “Trieste US Troops- TrUST” bila je sastavljena od 5 000 muškaraca pripadnika 88. Pješadijske divizije. Na slici vidimo baseball utakmicu Giants Bentegodi na Opićini (Opicina), Trst 1952.godine
(Fototeca CMSA, Trieste – Borsatti – proprietà Fondazione CRTrieste, UB NP 334_990)
Rugby Italia-FFAA Alleate a Trieste nel 1953
Fig. 1.1.d.3 – I jedinica British Element Trieste FORce (BETFOR) bila je sastavljena od 5 000 muškaraca. Na slici vidimo rugby utakmicu izmedju Rugby Italia-FFAA Alleate u Trstu 1953.godine
(Fototeca CMSA, Trieste – Borsatti – proprietà Fondazione CRTrieste, UB NP 335)

1.1.e

Velika igračka

carro armayto dopoguerra trieste
Fig. 1.1.e – Poslije rata u Zoni A moglo se igrati i na pravom tenku.
(NŠK, Magajna, 1951_1841-1)

1.1.f

Prostitucija u poslijeratnom dobu

Možda kao posljedica prisutnosti velikog broja savezničkih trupa, prostitucija je bila vrlo rasprostranjena, posebice u tršćanskom starom dijelu grada, što je predstavljalo opasnost za javni red i zdravlje. Iz tog razloga, 1947.godine formirana je Ženska jedinica civilne policije.

città vecchia trieste dopoguerra
Fig. 1.1.f.1 – Dva američka vojnika u jednoj uličici u starom dijelu grada Trsta.
(NŠK, Magajna, Staro mesto Trst, 1953-3)
Segnale “Out of bonds” trieste
Fig. 1.1.f.2 – Natpis “Out of bonds” označavao je mjesta ili lokale sumnjivog morala i samim tim zabranjene za englesko-američke trupe.
(NŠK, Magajna, Staro mesto Trst)
Segnale “Out of bonds” trieste bordello
Fig. 1.1.f.3 –Natpis “Out of bonds” na ulazu jedne javne kuće u starom dijelu grada u Trstu.
(NŠK, Magajna, Staro mesto Trst)

1.1.f

Y.M.C.A.

YMCA trieste
Fig. 1.1.f – Sjedište Kršćanskog udruženja mladih muškaraca (Y.M.C.A – Young Men Christian Association) u Trstu. Dolaskom Savezničkih trupa, pristizale su i nove vrste muških udruženja.
(NŠK, Magajna, 1952_2103-9)

1.1.g

Bye bye baby!

bacio stazione trieste dopoguerra
Fig. 1.1.g – Savezničke trupe definitivno napuštaju Trst i zonu A FTT-a 26.listopada 1954.godine.
(Fototeca CMSA, Trieste – Giornalfoto, inv. F104629)