2 Undine

Uloga žena u pomorskim zajednicama sjevero-istočnog Jadrana

Obično se ribolovom smatra samo ono što se dešava od trenutka kad se barka otisne na pučinu. Medjutim, i sve ribolovačke aktivnosti koje se odvijaju na obali su jednako važne. U toj fazi na scenu stupaju žene. 

Uloga žena u ribolovačkim zajednicama jako je važna kako s društvenog aspekta- žene se brinu o obitelji, o obiteljskim odnosima, o obiteljskim financijama- tako i kad je riječ o fazama koje dolaze prije i poslije sâmog lova ribe.

Žene posjeduju barke i pecaju, traže mamce, prave i popravljaju ribarske mreže, čiste ribu i vrše prodaju od vrata do vrata ili na tržnici, rade u tvornicama za preradjivanje ribe. Sve su to teški poslovi, ali neophodni za lični i opstanak obitelji, a uz to idu i kućanski poslovi.  Pomorske zajednice ne bi postojale bez teškog rada žena.

2.1 Posjedovati brodić i biti žensko

Pročitajte sve

2.2 Žene i pecanje tune

Pročitajte sve

2.3 Faza prerade ribe u rukama ženske radne snage

Pročitajte sve

2.4 Medju zgradama i ulicama

Pročitajte sve

2.5 Pescadores, Peixateres, i Patronas

Pročitajte sve

2.6 Nella i druge žene

Pročitajte sve