3.1 Morske vučice

Home Žene na pučini Morske vučice

Ženska brodska posada oko Prvog svjetskog rata

U Austro-Ugarskom carstvu propise o pomorskim poslovima regulirao je Politički i pomorski edikt kog je carica Marija Terezija izdala 1774. godine. Pored još dvije naredbe, obadvije obajavljene 1870. godine, jedna od strane Ministarstva trgovine po pitanju radnih knjižica i druga od strane Centralne mornarske vlade- Seebehörde po pitanju otkaza, Edikt Marije Terezije je sve do raspada Austro-Ugarskog carstva ostao glavni zakonski okvir po pitanju dužnosti i prava članova posade na brodovima. Iz toga se može lako zaključiti da je način na koji su bili tretirani radnici u ovom sektoru u velikom dijelu ovisio o volji kapetana i vlasnika brodova.

Prijelaz sa navigacije jedrenjacima na navigaciju brodovima na paru bio je važna prekretnica i za ženski spol: kad je počeo prijevoz putnika morem brodovima na paru i ženskim osobama su se otvorile mogućnosti rada na brodu.
U godinama pred sam početak Prvog svjetskog rata, veliki broj žena iz svih krajeva Austro-Ugarske dolazio je u Trst. Tu su se prijavljivale lučkim organima i otiskivale na more. Bile su to konobarice, peglačice, pralje, manikirke i medicinske sestre. Mlade i stare, udate i neudate, obrazovane i nepismene. Čak ni užasi Prvog svjetskog rata nisu ih uspjeli odvratiti od mora. Veliki broj njih nastavio je i dalje ploviti morem, kao prave „morske vučice“.

Erica Mezzoli
WeCanIt – University of Ljubljana

3.1.a

Jedna djevojka i more

Fig. 3.1.a – Jedan službenik lučke kapetanije naslikao je jednu od naših “morskih vučica” na pozadini jedne fascikle.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste, 312)

3.1.b

Amalia Reisenhofer

Fig. 3.1.b – Plovidbena knjižica austro-ugarske trgovačke mornarice koja je pripadala Amalii Reisenhofer (br. 14712). Amalia se rodila u Pragu, živjela je u Beču i na brodu je radila kao konobarica.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 295)

3.1.c

Maria Sommer

certificati vaccinazione primi 900
Fig. 3.1.c –Plovidbena knjižica talijanske trgovačke mornarice koja je pripadala Mariji Sommer (br. 13925) i dvije potvrde o cijepljenju. I Maria je radila kao konobarica.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 279)

3.1.d

Prijelaz

Tranzicije su kao putovanja morem. Nekad su promjene burne, a nekad su samo djelomične i dešavaju se postupno. To je slučaj s našim morskim vučicama. U većini slučajeva, plovidbene dokumente izdate od strane prethodnog režima novi režim bi samo obnovio.

libretti di navigazione
Fig. 3.1.d.1 – Dvije plovidbene knjižice Caterine Zorco (br. 2885) iz Kašćerge (današnja Hrvatska), jedna izdata od strane austro-ugarske, a druga od talijanske trgovačke mornarice.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 58)
Riconoscimento della cittadinanza italiana1922
Fig. 3.1.d.2 – Priznavanje talijanskog državljanstva Eleonori Gergelz (5400) u skladu sa sporazumima o miru na novim teritorijama (Kraljevski dekret br.1890 od 30. prosinca 1890.)
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 108)

3.1.e

Anna Ladinig

certificato battesimo 1861
Fig. 3.1.e – Potvrda o krštenju Anne Ladinig (4029).
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 81)

3.1.f

Giustina Flego

diploma infermiera 1922
Fig. 3.1.f – Diploma medicinske sestre Giustine Flego (7959).
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 160)

3.1.g

Romilda Pauschler

Certificato medico di idoneità fisica 1927
Fig. 3.1.g – Ljekarska potvrda o dobrom zdravstvenom stanju i plovidbena knjižica Romilde Pauschler (12096). Romilda je na brodu radila kao pralja.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 242)

3.1.h

Eleonora Gergely

certificato morte 1921
Fig. 3.1.h – Da bi se dobili plovidbeni dokumenti nekad je bilo potrebno dati podatke o vlastitoj obitelji. Eleonora Gergely (5400) morala je priložiti potvrdu o smrti svoje majke.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 108)

3.1.i

Odnosi između spolova

Ne znamo razloge zbog kojih su se ove žene odlučivale ukrcati na brodove. Možda su to bili isti razlozi kao u muškaraca, a možda se radilo o isključivo ženskim potrebama. Ne znamo ni da li su, u nekim slučajevima, na brodu morale trpiti nasilje. Možemo pretpostaviti da jesu. Isto tako, možemo i pretpostaviti da ih drugi moreplovci nisu smatrali jednakim sebi i u istom rangu.

certificato richiesta di immatricolazione primi novecento
Fig. 3.1.i.1 – Amalia Avon (12260) se vjerojatno odlučila otisnuti na more jer ju je muž napustio i više se nikad nije javio. Na slici vidimo potvrdu koja govori o tome.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 246)
certificato capitaneria di porto trieste primi novecento
Fig. 3.1.i.2 – Da bi se moglo postati mornarom, bilo je potrebno dokazati vještinu plivanja i veslanja. Muškarci su mogli raditi kao konobari, ali ako su posjedovali ove vještine, postali bi pravim mornarima. Dok s druge strane, čak i ako bi ženska osoba prošla sve testove fizičkih sposobnosti, ostajala bi uvijek “samo” konobarica. Na slici vidimo dokument kojim se potvrđuje da je Eleonora Gergely uspješno prošla sve testove plivanja i veslanja. Riječ “mornar” je precrtana i zamijenjena sa “konobarica” (podvučeno roza bojom).
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 108)

3.1.l

Giuseppina Skerlavai

lettera richiesta matricola imbarcazione primi 900
Fig. 3.1.l – Ponekad su plovidbene tvrtke bile te koje su urgirale kod pomorskih vlasti da izdaju plovidbene dokumente. Tako je kompanija Cosulich tražila dokumente za Giuseppinu Skerlavai (12272) kako bi je mogli ukrcati na brod.
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, 246)

3.1.m

Elena Elisabetta Mahr Grifi

libretto navigazione primi novecento
Fig. 3.1.m – Ni vrijeme, ni dugačka putovanja nisu mogli naškoditi ponosu Elene Elisabette (16740).
(ASTs, Capitaneria di Porto di Trieste – Gente di Mare, reg. 16147-16749)