3.2 Sava i Jolanda

Home Žene na pučini Sava i Jolanda

Dvije pionirke svog vremena na moru

Sava Kaluža (Ilirska Bistrica, 17. lipnja 1929. – Lucija, 4. listopada 2014.) i Jolanda Gruden-Mažer (Aurisina, 9. svibnja 1930. – Rijeka, 24. siječnja 2014.)bile su prvi slovenski i jugoslovenski ženski mornari koje su završile pomorsku školu (obadvije su završile Pomorsku školu u Portorožu) i radile na trgovačkim brodovima. Od samog upisa u tu “mušku” školu, postale su “interesantne” vlastima i uopće cijeloj njihovoj okolini koja je bila ubijeđena da jedna nježna djevojka nije u stanju obavljati one teške poslove koje su do tad obavljali isključivo muškarci.  Njihovo školovanje i služba na brodovima bili su pionirski poduhvat i primjer za veliki broj djevojaka koje su kasnije odlučile pohađati ovu školu. Krajem 1952. godine obadvije su bile primorane napustiti brodove i prestale su raditi na brodovima “Jugolinije”.

Obadvije su, svaka na svoj način, veliki dio svog života bile vezane za more, pomorstvo i brodove. Gotovo cijeli svoj radni vijek Sava Kaluža radila je za slovensku pomorsku tvrtku “Splošna plovba Piran”, dok se Jolanda Gruden pak udala za pomorca i posvetila ulozi supruge. Majčinstvo i obiteljske obveze vezali su ih obadvije za kopno.  

Savin i Jolandin upis i pohađanje muške škole, matura, kadetski staž, položen kadetski ispit, zapošljenje na brodovima tvrtki “Jugolinija” i “Slošna plovba” predstavljaju ulazak slovenskih i jugoslovenskih žena u jedan radni sektor koji je do tad tradicionalno bio muški. Bile su to emancipirane djevojke, pokretači nečeg novog i žene nevjerojatno moderne za svoje vrijeme koje su utabale put po jednom skroz novom terenu.

Nadja Terčon
Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano

3.2.a

Sava i Jolanda

Fig. 3.2.a – Sava i Jolanda u piranskoj luci 1948. godine.
(PMSMP)

3.2.b

Daci

Fig. 3.2.b – Đaci na brodu “Viševica” u luci Kopar 15. kolovoza 1948.godine pred polazak na prvu školsku plovidbu Jadranskim morem. U prvom planu Sava Kaluža i Jolanda Gruden.
(PMSMP) (PMSMP)

3.2.c

Viševica

Fig. 3.2.c – Sava Kaluža i Jolanda Gruden na jarbolu školskog broda “Viševica” u ljeto 1948. Godine.
(propr. Tamara Kaluža Pocecco e Alida Mažer, S. Lucia)

3.2.d

Savini dokumenti

Fig. 3.2.d – Pomorska knjižica Save Kaluža.
(propr. Tamara Kaluža Pocecco).

3.2.e

Jolandini dokumenti

Fig. 3.2.e – Pomorska knjižica Jolande Gruden.
(PMSMP)

3.2.f

Hrvatska

Fig. 3.2.f – Sava Kaluža-Špic i Jolanda Gruden-Joli na plovidbi brodom “Hrvatska”.
(PMSMP)

3.2.g

Na plovidbi

Fig. 3.2.g – Sava i Jolanda na brodu “Hrvatska”.
(propr. Alida Mažer, S. Lucia)

3.2.h

Na visini

Fig. 3.2.h – Na dimnjaku broda.
(propr. Tamara Kaluža Pocecco, S. Lucia)

3.2.i

Na palubi

Fig. 3.2.i – Sava i Jolanda na palubi broda “Hrvatska”.
(propr. Tamara Kaluža Pocecco, S. Lucia)

3.2.l

Purser

Fig. 3.2.l – Sava je na brodu radila kao “purser” – brodska stjuardesa, zadužena za kabinske usluge, čišćenje i održavanje na brodu “Bled”.
(propr. Tamara Kaluža Pocecco, S. Lucia)

3.2.m

Obiteljski portret

Fig. 3.2.m – Obitelj Mažer: Jolanda s mužem Srečkom i kćerima Alidom i Alenkom.
(propr. Alida Mažer, S. Lucia)

3.2.n

Mama Sava

Fig. 3.2.n – U veljači 1963. godine Sava je rodila kćer Tamaru.
(propr. Tamara Kaluža Pocecco, S. Lucia).