1 Zone A Way of Life

Delo in vsakdanje življenje v času zavezniške vojaške vlade (ZVV)

Od avgusta 1945 do oktobra 1954 so ozemlja severovzhodnega Jadrana upravljale prehodne vojaške vlade: Zavezniška vojaška vlada (ZVV) v coni A in Vojaška uprava Jugoslovanske armade (VUJA) v coni B.

V coni A sta bili prvi dve leti povojne tranzicije še posebej intenzivni: revščina in brezposelnost sta bili dve točki dnevnega reda anglo-ameriške vojaške uprave, ki jima je bila posvečena največja pozornost.

Predvsem v Trstu se je prebivalstvo v trenutku znašlo v resničnosti, polni paradoksov in kontrastov. Zaradi vojne izčrpano družbeno okolje in gospodarska struktura, ki jo je bilo treba obnoviti, sta bila ozadje težkega vsakdanjega življenja, ki se je soočalo z ameriškim načinom življenja anglo-ameriških upraviteljev, pa tudi tiska, filmskih dnevnikov in bleščečih revij.

1.1 Vojaške vlade na kratko

Preberite vse

1.2 Cona A brez dela

Preberite vse

1.3 Med omejevanjem hrane in ribolovom

Preberite vse

1.4 Ameriški način življenja med sanjami in resničnostjo

Preberite vse