1.2 Cona A brez dela

Home Zone A Way of Life Cona A brez dela

Vprašanje zaposlovanja

Eno prvih družbeno-gospodarskih vprašanj, s katerim so se morale spopasti anglo-ameriške vojaške oblasti, je bilo pomanjkanje dela. Raziskava avgusta 1945 je pokazala, da je bilo od 164 tovarn v coni A 98 na robu stečaja in niso imele upanja, da bodo od bank prejele finančna sredstva za reševanje. Tudi v ladjedelnicah je bilo zaradi pomanjkanja naročil veliko presežnih delavcev. V takšnih razmerah gospodarske negotovosti so se lahko socialni in politični konflikti le še stopnjevali.

Anglo-ameriške vojaške oblasti so poskušale urediti razmere z dvema glavnima ukrepoma: z ustvarjanjem delovnih mest – predvsem v obliki javnih del – in prekvalifikacijo delavcev.

Drugi temeljni ukrep, ki so ga morali uvesti Anglo-Američani, je bila uskladitev povpraševanja in ponudbe delovne sile. Na podlagi splošnega odloka št. 4 (6. julij 1945) so bili ustanovljeni uradi za delo. Te ustanove so začele delovati med avgustom in septembrom 1945 in so bile pod neposrednim nadzorom anglo-ameriške vojaške uprave.

Erica Mezzoli
WeCanIt – University of Ljubljana

1.2.a

Brezposelnost Cona A

disoccupazione zona a GMA venezia giulia
Fig. 1.2.a – Gibanje brezposelnosti v coni A ZVV- »Julijska krajina« (območje Trsta, Gorice in Pulja).
(Erica Mezzoli, Labour Data for the Zone A-AMG Venezia Giulia and the Zone A-Free Territory of Trieste, 1945-1955 – forthcoming dataset)

1.2.b

Javna dela

amg public works trieste
Fig. 1.2.b – Obsežne kampanje javnih del – v Trstu ironično imenovane »program Pala e picon« (program lopata in kramp, op. p.) – so predstavljale glavno politiko zaposlovanja, ki so jo sprejele anglo-ameriške oblasti.
(NŠK, Petričevič, 1947_07612-12)

1.2.c

Brezposelnost v Trstu

grafico disoccupazione trieste 1945-1955
Fig. 1.2.c – Gibanje brezposelnosti na območju Trsta od septembra 1945 (ZVV-Julijska krajina) do septembra 1955 (Italijanska republika). Podatki za september in oktober.
(Erica Mezzoli, Labour Data for the Zone A-AMG Venezia Giulia and the Zone A-Free Territory of Trieste, 1945-1955 – forthcoming dataset)

1.2.d

Nemirna cona A

Delo in politično delovanje – ali mešanica obeh – sta bili dve glavni razsežnosti konflikta v coni A. Leto 1946 lahko štejemo za najbolj zapleteno leto. V spominu je zaradi svoje surovosti ostala zlasti 12-dnevna stavka julija 1946.

manifestazioni pacifiste trieste
Fig. 1.2.d.1 – »Trst hoče živeti mirno«
(Archivio Vitrotti)
Cerini a Trieste
Fig. 1.2.d.2 – Policisti (»cerini«) civilne policije (Venezia Giulia Police Force) med demonstracijami.
(NŠK, Magajna, 1952_2103-2)

1.2.e

Tržaška industrijska cona

ezit 1949
Fig. 1.2.e – Leta 1949 sta bila ustanovljena industrijsko pristanišče in ustanova za industrijsko cono Trst (EZIT), dva pomembna projekta za zaposlovanje v coni A.
(NŠK, Magajna, 1950_1314-10)

1.2.f

Ladjedelnice kot antropološka najdišča

V coni A so bile ladjedelnice več kot le delovna mesta. Bile so kraji sporov ter političnega in kulturnega razvoja. Okolja, ki močno temeljijo na identiteti, so sposobna ustvariti pripadnost in posredovati občutek, da si delimo ne le skupno preteklost, temveč tudi isto usodo.

orchestra concerto cantieri navali trieste
Fig. 1.2.f.1 – Koncert harmonik v delavnici ladjedelnice San Marco v Trstu, julij 1947.
(NŠK, Magajna, 1947_202-1)
pubblico cantieri navali trieste
Fig. 1.2.f.2 – Občinstvo.
(NŠK, Magajna, 1947_202-2)
soprano concerto cantieri navali trieste
Fig. 1.2.f.3 – Sopranistka stopi na oder
(NŠK, Magajna, 1947_202-5)

1.2.g

Uslužbenke med vojno

Ne da bi bilo dekletom kdaj koli lahko, a po vojni se je za zaposlene ženske začel nov konflikt. Po vrnitvi veteranov in vojnih ujetnikov je bilo zelo težko obdržati službo. Te delavke so včasih navajali kot enega od vzrokov povojne brezposelnosti.

Donna al lavoro primo dopoguerra
Fig. 1.2.g.1 – Uslužbenka med delom.
(NŠK, Magajna, Trst-1946)
Nota questione femminile
Fig. 1.2.g.2 – Zapis majorja Shirka o vsesplošnem »ženskem vprašanju« v smislu »odvzema« delovnih mest moškim po vojni.
(ASTs, Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, b. 27)

1.2.g

Povojno obdobje

Protesta dopoguerra Trieste
Fig. 1.2.g – Anglo-ameriška vojaška uprava je ponujala številne priložnosti za delo, tudi ženskam. Njen odhod oktobra 1954 je povzročil veliko negotovost in razočaranje med civilnim osebjem.
(Fototeca CMSA, Trieste – Giornalfoto, inv. F104668)