1.1 Vojaške vlade na kratko

Home Zone A Way of Life Vojaške vlade na kratko

Institucionalna ureditev po drugi svetovni vojni

9. avgusta 1945 je bila Julijska krajina razdeljena med dve vojaški okupaciji: cona A pod anglo-ameriški nadzor in cona B pod jugoslovanski nadzor. Nekaj dni kasneje (12. avgusta) je bila v coni A ustanovljena Zavezniška vojaška vlada (ZVV) »Julijske krajine«, katere ozemlje je bilo razdeljeno na tri cone: Trst, Gorico in puljsko enklavo.

V skladu z določbami Pariške mirovne pogodbe je bilo 15. septembra 1947 ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje (STO), ki je bilo razdeljeno na cono A in cono B. Cona A, ki je vključevala le Tržaško pokrajino, je ostala pod anglo-ameriško vojaško upravo, cona B pa pod nadzorom Vojne uprave Jugoslovanske armade (VUJA). Anglo-ameriški upravni in vojaški aparat je ostal na oblasti do 26. oktobra 1954. Z naslednjim dnem in na podlagi Londonskega sporazuma (5. oktober 1954) je bila cona A dokončno dodeljena Italiji. STO je bilo odpravljeno z Osimskim sporazumom leta 1975.

Erica Mezzoli
WeCanIt – University of Ljubljana

1.1.a

Začnimo s konca

Video 1.1.a – Skoraj deset let po izstopu iz cone A se zdi, da so Britanci ohranili spomin na dolge počitnice v Sredozemlju. Resničnost je bila veliko bolj zapletena.

1.1.b

ZVV »Julijska krajina«: neposredno vladanje in ravnovesje moči

V coni A so zavezniki takoj vzpostavili upravo, za katero je bilo značilno neposredno vladanje (direct rule), tj. vse pristojnosti so prevzele anglo-ameriške vojaške oblasti. Leta 1947 sta bila Trst in cona A eno glavnih področij zadrževanja, tj. politike ZDA za preprečevanje sovjetske ekspanzije v Evropi.

arrivo truppe alleate 1945
Fig. 1.1.b.1 – Trst, Trg zedinjene Italije pričakuje prihod zavezniških enot 12. junija 1945.
(Fototeca CMSA, Trieste – Archivio Comunale, inv. F175702)
Sbarco truppe alleate dopoguerra trieste
Fig. 1.1.b.2 – Običajna menjava ameriških vojakov.
(Archivio Vitrotti)

1.1.c

Popis

Grafico 1.1.c – Prebivalstvo v coni A ZVV- »Julijska krajina« (območje Trsta, Gorice in Pulja) 31. decembra 1946.
(Erica Mezzoli, Labour Data for the Zone A-AMG Venezia
Giulia and the Zone A-Free Territory of Trieste, 1945-1955 –
forthcoming dataset)

1.1.d

Cona A-TSO: »ekipe«

Junija 1945 je bilo ozemlje Julijske krajine razdeljeno na cono A in cono B. Leta 1947 so bile v skladu z mirovno pogodbo zavezniške enote organizirane v enote TrUST in BETFOR. Pri vzdrževanju javnega reda in miru jim je pomagala civilna policija (Policijske enote Julijske krajine)(Venezia Giulia Police Force).

partita di calcio zona a e zona b trieste dopoguerra
Fig. 1.1.d.1 – Nogometna tekma cona B-cona A, Koper, marec 1949.
(NŠK, Magajna, 1949_811-9)
baseball Giants Bentegodi a Opicina (Trieste) nel 1952
Fig. 1.1.d.2 – Trieste US Troops (TrUST) se sestavljalo 5.000 mož iz 88. Pehotne divizije. Na sliki je bejzbolska tekma Giants Bentegodi na Opčinah (Trst) leta 1952.
(Fototeca CMSA, Trieste – Borsatti – proprietà Fondazione CRTrieste, UB NP 334_990)
Rugby Italia-FFAA Alleate a Trieste nel 1953
Fig. 1.1.d.3 – Tudi British Element Trieste FORce (BETFOR) je sestavljalo 5.000 mož. Na fotografiji italijansko-zavezniška tekma v ragbiju v Trstu leta 1953.
(Fototeca CMSA, Trieste – Borsatti – proprietà Fondazione CRTrieste, UB NP 335)

1.1.e

Velika igrača

carro armayto dopoguerra trieste
Fig. 1.1.e – Povojno obdobje v coni A je bilo tudi igranje na pravem tanku.
(NŠK, Magajna, 1951_1841-1)

1.1.f

Pornografsko povojno obdobje

Morda je bila ravno zaradi množične prisotnosti zavezniških vojakov prostitucija zelo razširjena, zlasti v starem mestnem jedru Trsta. To je predstavljalo nevarnost za javni red in zdravje. Zato je bil leta 1947 v Trstu ustanovljen ženski oddelek civilne policije.

città vecchia trieste dopoguerra
Fig. 1.1.f.1 – Dva ameriška vojaka v eni od ulic starega Trsta.
(NŠK, Magajna, Staro mesto Trst, 1953-3)
Segnale “Out of bonds” trieste
Fig. 1.1.f.2 – Opozorilo »Out of bonds« , ki je označeval kraje in podjetja uprašljive moralo e, ki so bili zato prepovedani anglo-ameriškim vojakom.
(NŠK, Magajna, Staro mesto Trst)
Segnale “Out of bonds” trieste bordello
Fig. 1.1.f.3 –Opozorilo »Out of bonds« na vhodu javne hiše v starem Trstu.
(NŠK, Magajna, Staro mesto Trst)

1.1.f

Y.M.C.A.

YMCA trieste
Fig. 1.1.f – Sedež Y.M.C.A (Young Men Christian Association) v Trstu. S prihodom zavezniške voske so se pojavili tudi novi tipi moškosti in združevanja.
(NŠK, Magajna, 1952_2103-9)

1.1.g

Bye bye baby!

bacio stazione trieste dopoguerra
Fig. 1.1.g – Zavezniški vojaki so Trst in cono A TSO so trst dokončno zapustili 26. oktobra 1954.
(Fototeca CMSA, Trieste – Giornalfoto, inv. F104629)