Projekt WeCanIt

O projektu

Spletna stran www.wecanit.eu je »podaljšek«, projekta MSCA-IF 2019 “We Can Do It! ki obravnava dejavnosti javne zgodovine v okviru projekta MSCA-IF 2019 »We Can Do It! Women’s labour market participation in the maritime sector in the Upper Adriatic after the World Wars in an intersectional perspective« (akronim: WeCanIt; št. sporazuma o nepovratnih sredstvih 894257).

Cilji in metodologija

Glavni cilj projekta »WeCanIt« je kvantitativno in kvalitativno preučiti vključenost žensk na trg dela v pomorskem sektorju v dveh povojnih obdobjih 20. stoletja v severovzhodni jadranski regiji

Izbrani pristop je medsektorski, raziskava pa se osredotoča tako na raziskovanje realnosti pristaniških mest Trst (Italija) in Reka (Hrvaška) kot tudi na galaksijo obmorskih krajev na tem pasu jadranske obale, ki danes prečka tri države: Italijo, Slovenijo in Hrvaško.

Okvir

Severovzhodni Jadran je spreminjajoče se in kompleksno okolje, kar zadeva zgodovinske raziskave. Njegova pristaniška mesta – zlasti Trst – so prometna vozlišča in mesta, v katerih se koncentrirajo najpomembnejši zgodovinski tokovi.

Vendar pa Trst sam po sebi ni dovolj. Tako kot druga velika pristaniška mesta se napaja iz prometnih osi, ki potekajo skozi mesto, in iz zemlje, v kateri je tako rekoč pognalo korenine. V tem smislu je regionalna razsežnost temeljnega pomena. Treba je poudariti, da severovzhodni Jadran ne sovpada s pristaniškima mestoma Trst in Reka, prav tako pa teh dveh mest ni mogoče šteti za reprezentativna za območje severovzhodnega Jadrana.

Poslanstvo

Poslanstvo spletne strani www.wecanit.eu je dvojno. Po eni strani je njen cilj posredovati rezultate projekta »WeCanIt« najširšemu možnemu občinstvu. Po drugi strani pa naj bi posredoval zgoraj na kratko opisani pristop k študiji in analizi. Na kratko, njen glavni namen je izpostaviti večplastno in večdimenzionalno naravo vključenosti žensk v delovne in podjetniške dejavnosti pomorskega sektorja v severovzhodnem Jadranu v sodobnem času.

Tako kot je bilo pomorsko delo v severovzhodnem Jadranu dejavnost, v katero so bile vključene tudi ženske, tudi pomorska industrija ni pomenila le poslovanja velikih ladjarskih družb s sedežem v pristaniških mestih. To je bilo tudi tisto, kar bi lahko imenovali »provincialni pomorski kapitalizem« – v katerem so imele ženske levji delež – in nenazadnje vse z ribolovom povezano delo in podjetniške dejavnosti v obalnih skupnostih v regiji.

Struktura

S pripovednega vidika je spletna stran www.wecanit.eu razdeljena na tri dele:

  • Zone A Way of Life
  • Ondine
  • Ženske na morju

Trije pripovedni deli se lahko spreminjajo z dodajanjem: vse tri poti se lahko obogatijo z novimi ploščami.

Tri tematske poti ustrezajo trem korpusom podatkov, ki so nastali v okviru raziskovalnih dejavnosti projekta »WeCanIt« in so shranjeni v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) Univerze v Ljubljani.

Erica Mezzoli
WeCanIt – University of Ljubljana